Zrinski Journal

Upute autorima

Časopis OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Objavljuju se samo prethodno neobjavljeni radovi. Autor ili autori snose odgovornost za uvažavanje etike znanstvenika, napose glede korištenja dijelova teksta preuzetih od drugih autora te odgovornosti da isti rad nije prethodno već negdje objavljivan. Časopis izlazi dva puta godišnje. Prema potrebi, izdavat će se i izvanredni brojevi. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova. Radove uredništvu treba dostaviti u elektroničkom obliku, Word formatu na adresu: journal@zrinski.org.

Upute za pisanje rada možete skinuti ovdje.