Zrinski Journal

Recenzijski postupak

Časopis Obrazovanje za poduzetništvo – E4E prihvaća i objavljuje radove odlukom Uredništva.

Sadržajno i formalno uređivanje članaka sastoji se od sljedećih postupaka:

  • nakon zaprimanja rukopisa, urednički odbor procjenjuje odgovara li tematika rada području koje časopis pokriva;
  • nakon procjene, rad se šalje na anonimnu dvostruku recenziju. Cijeli je postupak anoniman i povjerljiv;
  • osoba iz uredničkog odbora posreduje između autora i recenzenata. Na ovaj se način autora obavještava o prihvaćanju ili odbijanju njegova rada te autor dobiva povratnu informaciju u obliku obrasca ispunjenog od strane recenzenta;
  • autor ima pravo odlučiti hoće li uvažiti komentare i kritike recenzenta i doraditi svoj rad. Praksa je pokazala da autori većinom uvažavaju komentare recenzenata i pridržavaju se dobivenih uputa za ispravak rada;
  • nakon što autor pošalje dorađeni/ispravljeni/ rad, urednički odbor pregledava rad i daje mišljenje o prihvaćanju/odbijanju rada;
  • konačnu odluku donosi Uredništvo, a autor dobiva povratnu informaciju o prihvaćanju ili odbijanju njegova rada u časopisu;
  • nakon prihvata rada za objavljivanje u časopisu, slijede tehničko oblikovanje i priprema za objavu. Radovi se šalju na lekturu i korekturu te grafičko oblikovanje i tisak (ako se časopis objavljuje i u elektroničkom i tiskanom izdanju).

Recenzente predlaže i bira Uredništvo časopisa. Recenzenti se biraju na temelju svog znanja, iskustva i ugleda jer na taj način mogu znatno doprinijeti procjeni rukopisa i kvaliteti članaka i časopisa. Prije preuzimanja uloge recenzenta za određeni članak, recenzent je dužan provjeriti nalazi li se tema članka unutar njegova područja znanstvenog rada. Rezultat recenzije šalje se u obliku ispunjenog obrasca. Iako obrazac sadrži podatke o recenzentu, posrednik u komunikaciji između autora i recenzenta vodi brigu o anonimnosti i povjerljivosti podataka i autoru šalje rezultate recenzije bez navedenih podataka. Obrazac za recenziju nalazi se ovdje.

Obrazac koji ispunjava recenzent nudi kategorizaciju članaka. Kategorizacija se provodi prema Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa koje je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kako bi bio prihvaćen za tisak, rukopis mora proći najmanje dvije recenzije te biti pozitivno ocijenjen. U slučaju pozitivne i negativne recenzije za isti rad, rad ocjenjuje Uredništvo časopisa. U slučaju različite kategorizacije članka, konačnu odluku donosi Uredništvo časopisa.

Etičnost i objektivnost temelj su svakog aspekta kojeg obuhvaća recenzentski postupak.