Zrinski Journal

Poziv za prijavu radova

Obrazovanje za poduzetništvo: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo poziva autore na slanje radova. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Svrha časopisa je promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj časopisa je doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici. Uredništvo prima isključivo prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku i to samo u elektroničkom obliku na adresu journal@zrinski.org. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova. Dostupan je na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak na adresi http://hrcak.srce.hr/e4e i na web stranici časopisa http://www.journal.zrinski.org/.

Radovi se kategoriziraju na:

  • izvorni znanstveni rad - sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja;
  • prethodno priopćenje - sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti;
  • pregledni znanstveni rad - sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam sudjeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove;
  • izvorni znanstveni rad koje je prethodno referirano na znanstvenom skupu, a u obliku cjelovitog članka koje nije objavljeno u zborniku skupa
  • izlaganje sa znanstvenog skupa - sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja;
  • stručni rad koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje.

 

Vaš doprinos časopisu bit će značajan ne samo uredništvu nego i široj javnosti zainteresiranoj za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija i rezultata istraživanja problema vezanih za odgoj, učenje i obrazovanje za poduzetništvo.

Veselimo se Vašem odazivu i Vašim radovima!
S osobitim poštovanjem,
Uredništvo časopisa