O časopisu

Naša priča

Časopis Obrazovanje za poduzetništvo (Education for Entrepreneurship; u daljnjem tekstu E4E) je znanstveno-stručni časopis Europske poslovne škole Zagreb, Zagreb.

Časopis E4E objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih ekonomskih tema. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo.

Svrha je časopisa E4E promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj je časopisa doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te u ekonomiji, poduzetništvu, upravljanju. Časopis je regionalno i međunarodno usmjeren te je namijenjen akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici.

Časopis se objavljuje dva puta godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku u tiskanom i online obliku. Online verzija dostupna je za preuzimanje bez naknade. Prema potrebi izdaju se i izvanredni brojevi. Uredništvo prima isključivo prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku i to samo u elektroničkom obliku na adresu journal@zrinski.org. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova. Časopis je dostupan na portalu znanstvenih časopisa HRČAK.

ISSN 1849-7845 - tisak, ISSN 1849-661X - online

UDK: 33-37
KONTAKT: Obrazovanje za poduzetništvo, Selska cesta 119, HR-Zagreb, 10110
EMAIL: journal@zrinski.org
URL: www.journal.zrinski.org
IZDAVAČ: Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, HR - Zagreb