Zrinski Journal

Kontakt

Adresa

Selska cesta 119, 10110 Zagreb

Hrvatska

Phone: +385 0800 442 442

Email: journal@zrinski.org

ISSN 1849-7845 - tisak
ISSN 1849-661X - online

UDK: 33-37
KONTAKT: Obrazovanje za poduzetništvo, Selska cesta 119, HR-Zagreb, 10110
EMAIL: journal@zrinski.org
URL: www.journal.zrinski.org
IZDAVAČ: Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, HR - Zagreb

O časopisu

Časopis „Obrazovanje za poduzetništvo“ (Education for Entrepreneurship; u daljnjem tekstu E4E) je znanstveno-stručni časopis Europske poslovne škole Zagreb, Zagreb. Časopis E4E objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku učenja i obrazovanja za poduzetništvo u formalnom obrazovanju (predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje), neformalnom obrazovanju (cjeloživotno obrazovanje) i informalnom obrazovanju (praktično znanje; npr. kroz medije, panele, okrugle stolove…). Časopis E4E pruža akademsku platformu za praktičare i znanstvenike koji svojim izvornim člancima najnovijih istraživanja doprinose razvoju obrazovanja za poduzetništvo. Objavljuje se dva puta godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku u tiskanom i online verziji. Online verzija je dostupna za preuzimanje bez naknade. Prema potrebi izdavat će se i izvanredni brojevi. Teorijski i empirijski članci su dobrodošli za potencijalno objavljivanje. Svi dostavljeni članci za časopis E4E su međunarodno recenzirani. Časopis je dostupan na na portalu znanstvenih časopisa HRČAK.