Arhiva


picture

  • Godina: 2020
  • Volume: 10
Preuzmi Broj 1 (.pdf)

Dragi čitatelji,zadovoljstvo nam je predstaviti Vam još jedan broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – E4E u kojemu je objavljen dio radova s 9. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL 9), ali i drugi pristigli radovi. Ovaj broj objavljen je u elektroničkom izdanju. Sastoji se od ukupno 13 radova od kojih su 4 izvorna znanstvena rada, 7 preglednih radova i 2 stručna rada, a pokriva područja od suvremenog poduzetništva preko marketinga u poduzetništvu, društveno odgovornog poduzetništva, poduzetničkog učenja i drugih. Kvaliteta časopisa ovisi o autorima i tematici koju istražuju te recenzentima. Stoga zahvaljujemo svim autorima koji su izborom našeg časopisa dali doprinos njegovom razvoju kao i uglednim recenzentima objavljenih radova koji su savjesno i profesionalno ocijenili kvalitetu radova. Također, zahvaljujemo uređivačkom odboru, lektorima, grafičkim dizajnerima i svima ostalima koji su doprinijeli održivosti ovog časopisa. Pozivamo Vas na nastavak suradnje u znanstveno-stručnom istraživanju i njihovoj primjeni u području odgoja i obrazovanja za poduzetništvo, poduzetništva, menadžmenta ali i šireg područja poslovne ekonomije. Time zajednički promoviramo razmjenu ideja između znanosti i prakse te doprinosimo akademskoj i stručnoj zajednici kao i budućem razvoju časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – E4E.


Dragi čitatelji, pred Vama je novi broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – E4E. U njemu su objavljeni radovi s 8. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL 8) čija je glavna tema Održivo poduzetništvo: poslovni uspjeh kroz interakciju ekonomskog, društvenog, ekološkog i kulturnog sustava, kao i drugi radovi koji pokrivaju područja ekonomije, poduzetništva, upravljanja i obrazovanja za poduzetništvo.
Ovaj broj časopisa namijenjen je svima koji imaju izražen interes za promišljanje o ekonomiji kao znanosti i struci, a posebno onima koji se bave ili se žele baviti održivim poduzetništvom. Časopis daje poseban doprinos akademskoj i stručnoj zajednici povećavanjem ukupnog teorijskog i empirijskog znanja iz svih područja koje časopis pokriva.
Zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i svim ostalim uključenim stranama u realizaciji ovoga broja časopisa. Nadamo se da ste prepoznali uloženi trud i rad te vas sve pozivamo da kao autori svojom znanstvenošću i stručnošću doprinesete budućim izdanjima časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – E4E.

P onosno predstavljamo novi broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo. U ovom broju časopisa nalaze se radovi sa 7. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL 7) čija glavna tema obuhvaća inovacije i digitalne kompetencije u poduzetništvu, kao i drugi radovi (izvan ICEL 7 konferencije) koji pokrivaju područja ekonomije, poduzetništva, upravljanja i obrazovanja za poduzetništvo.
Ovaj broj časopisa namijenjen je svima koji imaju izražen interes za promišljanjem ekonomije kao znanosti i struke, a posebno onima koji se bave ili se žele baviti poduzetništvom. Časopis daje poseban doprinos akademskoj i stručnoj zajednici povećavanjem ukupnog teorijskog i empirijskog znanja iz svih područja koje časopis pokriva.
Na kraju, želimo se zahvaliti autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i svim ostalim uključenim stranama u realizaciji ovoga broja časopisa. Nadamo se da ste prepoznali trud i rad koji je uložen te vas sve pozivamo da se kao autori uključite u buduća izdanja časopisa Obrazovanje za poduzetništvo.

S ponosom predstavljamo novi broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo. Temelj ovoga broja čine radovi sa 7. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo čija se glavna tema odnosi na inovacije i digitalne kompetencije u poduzetništvu. Inovacije i digitalne kompetencije u poduzetništvu aktualna su tema jer svako poduzeće koje želi biti konkurentno u suvremenim uvjetima poslovanja, treba biti inovativno usmjereno i prilagođavati se tehnologijama koje se sve više razvijaju i primjenjuju. Tako nailazimo na situaciju u kojoj su poduzeća bez materijalne imovine u svome vlasništvu vodeća u poslovima kojima se bave, isključivo zbog inovativnosti koju su ugradili u proizvodnju ili prodaju proizvoda, odnosno u pružanje usluge. Što se tiče inovativnog promišljanja obrazovanja za poduzetništvo, ono je od posebne važnosti jer je već sada potrebno razmišljati o znanjima i kompetencijama koje će poslovi u budućnosti zahtijevati.
Ovaj broj časopisa namijenjen je svima koji promišljaju i bave se poduzetništvom, ali i svima onima koji to tek namjeravaju. Također, ovaj broj časopisa poseban doprinos daje akademskoj i stručnoj zajednici povećavanjem ukupnog teorijskog i empirijskog znanja o inovacijama i digitalnim kompetencijama u poduzetništvu.
Nadalje, želimo zahvaliti autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i svim ostalim uključenim stranama u realizaciji ovoga broja časopisa. Nadamo se da ste prepoznali trud i rad koji je uložen te vas sve skupa pozivamo da se kao autori uključite u buduća izdanja časopisa Obrazovanje za poduzetništvo.


Pred Vama je još jedan broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo u kojem su, između ostalih, objavljeni selektirani radovi s 6. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. S obzirom na to da je glavni cilj časopisa doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina, fokus objavljenih radova temelji se na uvođenju novih koncepata u poduzetničko obrazovanje kao što su filozofija poduzetništva, online obrazovno okruženje, dualni sustav obrazovanja, inovacije, ljudski kapital, manjinsko poduzetništvo, društveno poduzetništvo, osobnost poduzetnika, emocionalno učenje za poduzetništvo te primjena modularnih integralnih sustava u obrazovanju za poduzetništvo. Kako bismo pridonijeli uklanjanju prepreka u širenju znanstvenih informacija te na taj način povećali vidljivost znanstvene produkcije, ubrzali inovativnost i jaču znanstvenu suradnju, djelotvornost znanstvenih procesa, časopis Obrazovanje za poduzetništvo dostupan je u otvorenom pristupu. Časopis podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici. Zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i ostalima koji su sudjelovali u pripremi časopisa i što su doprinijeli tome da i ovaj broj opravda očekivanja čitatelja. Pozivamo Vas da date svoj znanstveni i stručni doprinos obrazovanju za poduzetništvo slanjem radova za naša buduća izdanja.


Pred Vama je još jedno izdanje časopisa Obrazovanje za poduzetništvo koji objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezane teme. U Vol5 br2 su objavljeni i selektirani radovi s 5. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. Glavna tema 5. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo bila je Utjecaj poduzetničkog znanja na poslovanje, menadžment i ekonomiju. S obzirom na to da je glavni cilj časopisa doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina, fokus objavljenih radova temelji se na uvođenju novih koncepata u poduzetničko obrazovanje kao što su filozofija poduzetništva, online obrazovno okruženje, dualni sustav obrazovanja, inovacije, ljudski kapital, manjinsko poduzetništvo, društveno poduzetništvo, osobnost poduzetnika, emocionalno učenje za poduzetništvo te primjena modularnih integralnih sustava u obrazovanju za poduzetništvo. Zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i ostalima koji su sudjelovali u pripremi časopisa i što su doprinijeli tome da i ovaj broj opravda očekivanja čitatelja.


Volumen 4 časopisa OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO objavljuje selektirane članke s 4. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo – ICEL4 koju svake godine organizira nakladnik časopisa. Tema konferencije bila je Izazovi i mogućnosti za društveni (ekonomski) razvoj s glavnim ciljem razvijanja novog načina razumijevanja učenja za poduzetništvo tj. prihvaćanja poduzetništva kao obrazovne, društvene i ekonomske vrijednosti te samim time stvaranje mogućnosti za razvoj poduzetničkih kompetencija ključnih za cjeloživotno učenje, na svim razinama obrazovanja. Osim glavnog cilja tj. prihvaćanja poduzetništva kao vrijednosti, cilj je osigurati bolje razumijevanje novih pristupa vodstvu i upravljanju poduzetništva, različitih načina za postizanje uspjeha u učenju za poduzetništvo, strategija i politika za obrazovanje za poduzetništvo, inovacija u učenju za poduzetništvo, dinamike poduzetništva i umrežavanja i strategije partnerstva u razvoju poduzetništva.


Volumen 3 časopisa UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO koji izdaje Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (Zagreb, Hrvatska). Nakladnik je ovaj znanstveni, stručni, poduzetnički projekt nastavio razvijati zahvaljujući prvenstveno domaćim i stranim autorima koji su prepoznali priliku prezentiranja svojih postignuća u radovima iz područja učenja za poduzetništvo.
Razlozi koji su Nakladnika naveli na razvoj ovog projekta su, prije svega, značenje glavne teme kojom se časopis bavi te pružanje mogućnosti znanstvenicima i stručnjacima za razmjenu znanstvenihi stručnih informacija i rezultata istraživanja problema vezanih za odgoj, učenje i obrazovanje zapoduzetništvo.
Treća godina izlaženja časopisa Učenje za poduzetništvo govori o upornosti svih aktera odgovornih za izdavanje, koji su i u ovim zahtjevnim vremenima smogli dovoljno entuzijazma za razvojem ovog projekta.
Časopis Učenje za poduzetništvo je specifičan po tome što se u njemu objavljuju znanstveni i stručni radovi na hrvatskom, crnogorskom, bosanskom, srpskom i engleskom jeziku.
Nakladnik i Urednički odbor su se opredijelili za APA sustav (American Psychological Association)pisanja referenci u tekstu i pisanja bibliografskih jedinica u popisu korištenih izvora. Detaljnije o tom pitanju piše u Uputama za suradnike na kraju svakog sveska koji objavljujemo.
Zahvaljujemo svima koji ponudom svojih znanstvenih i stručnih radova i na sve drugenačinepomažu održivosti i razvoju ovog znanstvenog i izdavačkog projekta...


Volumen 2 časopisa UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO koji izdaje Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (Zagreb, Hrvatska). Nakladnik je ovaj znanstveni, stručni, poduzetnički projekt najavio prije godinu dana i možemo sa zadovoljstvom konstatirati da se planovi uspješno ostvaruju. Prema planu svake bi godine trebalo objaviti najmanje dva broja (sveska) s radovima iz područja učenja za poduzetništvo. Ključne riječi koje bi trebale obilježiti radove koje će objavljivati ovaj časopis su: učenje za poduzetništvo, obrazovanje za poduzetništvo, poduzetništvo, ICT i poduzetništvo, poduzetništvo u školi, poduzetništvo u odgojno-obrazovnim programima.
Razlozi koji su Nakladnika naveli na ovaj projekt su, prije svega, značenje glavne teme kojom se časopis bavi te pružanje mogućnosti znanstvenicima i stručnjacima za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija i rezultata istraživanja problema vezanih za učenje i obrazovanje za poduzetništvo.
Časopis Učenje za poduzetništvo je poseban i po tome što se u njemu objavljuju znanstveni i stručni radovi na hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku.
Nakladnik i Urednički odbor su se opredijelili za APA sustav (American Psychological Association) pisanja referenci u tekstu i pisanja bibliografskih jedinica u popisu korištenih izvora. Detaljnije o tom pitanju piše u Uputama za suradnike na kraju svakog sveska koji objavljujemo.
Zahvaljujemo svima koji su ponudom svojih znanstvenih i stručnih radova te na bilo koji drugi način pomogli pokretanje ovog znanstvenog i izdavačkog projekta.


picture

  • Godina: 2011
  • Volume: 1
Preuzmi Broj 1 (.pdf)

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske za poticanje malog i srednjeg poduzetništva sustavno potiče projekte i programe obrazovanja za poduzetništvo, te predlaže sustavne prilagodbe i mjere razvojnih politika. U suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Visokom školom za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“, organizira prvu znanstveno-stručnu Međunarodnu konferenciju o obrazovanju za poduzetništvo ICEL1.
Međunarodna konferencija koncipirana je kao znanstveno stručni skup s ciljem da potakne sve one koji se na bilo koji način prepoznaju svojim radom i angažmanom na promoviranju, te razvoju poduzetnosti i poduzetništva. Poduzetništvo i poduzetnička kompetencija, kako pojedinca tako i društvene zajednice u cjelini, u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije predstavlja temeljnu pretpostavku za uspješan rast i razvoj. Teoretske različitosti u definiranju pojmova poduzetništva i poduzetnosti samo upućuje na svu složenost, ali i važnost rasprava na tu temu. Praktični efekti učenja za poduzetništvo na društvenu i gospodarsku zbilju sa dugoročnim posljedicama predstavljaju svojevrsni izazov gospodarstvu i svima onima koji se nalaze u procesu obrazovanja, tj. učenicima, studentima, polaznicima, zaposlenicima ili odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i mentorima. Podizanje opće razine poduzetničke kompetencije jedan je od glavnih prioriteta svakog društva...