Arhiva


picture

  • Godina: 2017
  • Volume: 7
Skini Broj 1 (.pdf)

S ponosom predstavljamo novi broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo. Temelj ovog broja časopisa čine radovi sa 6. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo, čija se glavna tema odnosi na izazove i perspektive u obrazovanju za poduzetništvo. Posebno se mogu istaknuti područja online obrazovanja za poduzetništvo, obrazovanja i učenja poduzetnika, inovacija u poduzetništvu, kao i mnoga druga. Koristi od časopisa višestruke su. Prije svega, želja nam je širenje znanja iz područja obrazovanja u poduzetništvu zbog čega smo časopis učinili javno dostupnim. Osim toga, usmjerili smo ga na područja zemalja u okruženju i šire kako bismo pojačali znanstvenu i stručnu suradnju s drugim zemljama i pratili najnovija dostignuća iz područja poduzetništva. Osim za proširenje postojećeg znanja i prednosti koje od časopisa ima znanstvena zajednica, primjenjiv je i u gospodarskom i društvenom okruženju. Tako poduzetnici praćenjem trendova u poduzetništvu i neprestanim ulaganjem u obrazovanje mogu značajno utjecati na rezultate poduzeća, a time biti i pokretač cjelokupne društvene zajednice.
Na kraju, zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i svima koji su doprinijeli izdanju i kvaliteti ovog broja časopisa. Nadamo se da smo entuzijazmom i radom svih uključenih sudionika ispunili vaša očekivanja i pozivamo vas da slanjem svoga rada za buduća izdanja date svoj znanstveni i stručni doprinos obrazovanju za poduzetništvo.


picture

  • Godina: 2016
  • Volume: 6
Skini Broj 1 (.pdf) Skini Broj 2 (.pdf)

Pred Vama je još jedan broj znanstveno-stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo u kojem su, između ostalih, objavljeni selektirani radovi s 6. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. S obzirom na to da je glavni cilj časopisa doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina, fokus objavljenih radova temelji se na uvođenju novih koncepata u poduzetničko obrazovanje kao što su filozofija poduzetništva, online obrazovno okruženje, dualni sustav obrazovanja, inovacije, ljudski kapital, manjinsko poduzetništvo, društveno poduzetništvo, osobnost poduzetnika, emocionalno učenje za poduzetništvo te primjena modularnih integralnih sustava u obrazovanju za poduzetništvo. Kako bismo pridonijeli uklanjanju prepreka u širenju znanstvenih informacija te na taj način povećali vidljivost znanstvene produkcije, ubrzali inovativnost i jaču znanstvenu suradnju, djelotvornost znanstvenih procesa, časopis Obrazovanje za poduzetništvo dostupan je u otvorenom pristupu. Časopis podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici. Zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i ostalima koji su sudjelovali u pripremi časopisa i što su doprinijeli tome da i ovaj broj opravda očekivanja čitatelja. Pozivamo Vas da date svoj znanstveni i stručni doprinos obrazovanju za poduzetništvo slanjem radova za naša buduća izdanja.


picture

  • Godina: 2015
  • Volume: 5
Skini Broj 1 (.pdf) Skini Broj 2 (.pdf)

Pred Vama je još jedno izdanje časopisa Obrazovanje za poduzetništvo koji objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezane teme. U Vol5 br2 su objavljeni i selektirani radovi s 5. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo. Glavna tema 5. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo bila je Utjecaj poduzetničkog znanja na poslovanje, menadžment i ekonomiju. S obzirom na to da je glavni cilj časopisa doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina, fokus objavljenih radova temelji se na uvođenju novih koncepata u poduzetničko obrazovanje kao što su filozofija poduzetništva, online obrazovno okruženje, dualni sustav obrazovanja, inovacije, ljudski kapital, manjinsko poduzetništvo, društveno poduzetništvo, osobnost poduzetnika, emocionalno učenje za poduzetništvo te primjena modularnih integralnih sustava u obrazovanju za poduzetništvo. Zahvaljujemo autorima, uređivačkom odboru, recenzentima i ostalima koji su sudjelovali u pripremi časopisa i što su doprinijeli tome da i ovaj broj opravda očekivanja čitatelja.


picture

  • Godina: 2014
  • Volume: 4
Skini Broj 1 (.pdf) Skini Broj 2 (.pdf)

Volumen 4 časopisa OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO objavljuje selektirane članke s 4. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo – ICEL4 koju svake godine organizira nakladnik časopisa. Tema konferencije bila je Izazovi i mogućnosti za društveni (ekonomski) razvoj s glavnim ciljem razvijanja novog načina razumijevanja učenja za poduzetništvo tj. prihvaćanja poduzetništva kao obrazovne, društvene i ekonomske vrijednosti te samim time stvaranje mogućnosti za razvoj poduzetničkih kompetencija ključnih za cjeloživotno učenje, na svim razinama obrazovanja. Osim glavnog cilja tj. prihvaćanja poduzetništva kao vrijednosti, cilj je osigurati bolje razumijevanje novih pristupa vodstvu i upravljanju poduzetništva, različitih načina za postizanje uspjeha u učenju za poduzetništvo, strategija i politika za obrazovanje za poduzetništvo, inovacija u učenju za poduzetništvo, dinamike poduzetništva i umrežavanja i strategije partnerstva u razvoju poduzetništva.


Volumen 3 časopisa UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO koji izdaje Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (Zagreb, Hrvatska). Nakladnik je ovaj znanstveni, stručni, poduzetnički projekt nastavio razvijati zahvaljujući prvenstveno domaćim i stranim autorima koji su prepoznali priliku prezentiranja svojih postignuća u radovima iz područja učenja za poduzetništvo.
Razlozi koji su Nakladnika naveli na razvoj ovog projekta su, prije svega, značenje glavne teme kojom se časopis bavi te pružanje mogućnosti znanstvenicima i stručnjacima za razmjenu znanstvenihi stručnih informacija i rezultata istraživanja problema vezanih za odgoj, učenje i obrazovanje zapoduzetništvo.
Treća godina izlaženja časopisa Učenje za poduzetništvo govori o upornosti svih aktera odgovornih za izdavanje, koji su i u ovim zahtjevnim vremenima smogli dovoljno entuzijazma za razvojem ovog projekta.
Časopis Učenje za poduzetništvo je specifičan po tome što se u njemu objavljuju znanstveni i stručni radovi na hrvatskom, crnogorskom, bosanskom, srpskom i engleskom jeziku.
Nakladnik i Urednički odbor su se opredijelili za APA sustav (American Psychological Association)pisanja referenci u tekstu i pisanja bibliografskih jedinica u popisu korištenih izvora. Detaljnije o tom pitanju piše u Uputama za suradnike na kraju svakog sveska koji objavljujemo.
Zahvaljujemo svima koji ponudom svojih znanstvenih i stručnih radova i na sve drugenačinepomažu održivosti i razvoju ovog znanstvenog i izdavačkog projekta...


Volumen 2 časopisa UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO koji izdaje Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (Zagreb, Hrvatska). Nakladnik je ovaj znanstveni, stručni, poduzetnički projekt najavio prije godinu dana i možemo sa zadovoljstvom konstatirati da se planovi uspješno ostvaruju. Prema planu svake bi godine trebalo objaviti najmanje dva broja (sveska) s radovima iz područja učenja za poduzetništvo. Ključne riječi koje bi trebale obilježiti radove koje će objavljivati ovaj časopis su: učenje za poduzetništvo, obrazovanje za poduzetništvo, poduzetništvo, ICT i poduzetništvo, poduzetništvo u školi, poduzetništvo u odgojno-obrazovnim programima.
Razlozi koji su Nakladnika naveli na ovaj projekt su, prije svega, značenje glavne teme kojom se časopis bavi te pružanje mogućnosti znanstvenicima i stručnjacima za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija i rezultata istraživanja problema vezanih za učenje i obrazovanje za poduzetništvo.
Časopis Učenje za poduzetništvo je poseban i po tome što se u njemu objavljuju znanstveni i stručni radovi na hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku.
Nakladnik i Urednički odbor su se opredijelili za APA sustav (American Psychological Association) pisanja referenci u tekstu i pisanja bibliografskih jedinica u popisu korištenih izvora. Detaljnije o tom pitanju piše u Uputama za suradnike na kraju svakog sveska koji objavljujemo.
Zahvaljujemo svima koji su ponudom svojih znanstvenih i stručnih radova te na bilo koji drugi način pomogli pokretanje ovog znanstvenog i izdavačkog projekta.


picture

  • Godina: 2011
  • Volume: 1
Preuzmite Broj 1 (.pdf)

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske za poticanje malog i srednjeg poduzetništva sustavno potiče projekte i programe obrazovanja za poduzetništvo, te predlaže sustavne prilagodbe i mjere razvojnih politika. U suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Visokom školom za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“, organizira prvu znanstveno-stručnu Međunarodnu konferenciju o obrazovanju za poduzetništvo ICEL1.
Međunarodna konferencija koncipirana je kao znanstveno stručni skup s ciljem da potakne sve one koji se na bilo koji način prepoznaju svojim radom i angažmanom na promoviranju, te razvoju poduzetnosti i poduzetništva. Poduzetništvo i poduzetnička kompetencija, kako pojedinca tako i društvene zajednice u cjelini, u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije predstavlja temeljnu pretpostavku za uspješan rast i razvoj. Teoretske različitosti u definiranju pojmova poduzetništva i poduzetnosti samo upućuje na svu složenost, ali i važnost rasprava na tu temu. Praktični efekti učenja za poduzetništvo na društvenu i gospodarsku zbilju sa dugoročnim posljedicama predstavljaju svojevrsni izazov gospodarstvu i svima onima koji se nalaze u procesu obrazovanja, tj. učenicima, studentima, polaznicima, zaposlenicima ili odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i mentorima. Podizanje opće razine poduzetničke kompetencije jedan je od glavnih prioriteta svakog društva...