Zrinski Journal

Akademski integritet

Akademski integritet uključuje predanost vrijednostima poštenja, povjerenja, poštovanja i odgovornosti. Adekvatno citiranje tuđih radova primjenjuje se za svaku od definiranih aktivnosti. Plagijatom se smatra:

  • Ghostwriter - ukoliko osoba nije autor teksta, nego je tekst napisao netko drugi u ime te osobe.
  • Potpuni plagijat - ukoliko osoba potpisuje cijelo djelo svojim imenom.
  • Autoplagijat - predstavljanje vlastitog prethodno objavljenog rada kao izvornog.
  • Plagijat prijevodom - osoba objavljuje prijevod tuđeg teksta bez navođenja izvora.
  • Copy&Paste plagijat - osoba preuzima dijelove tuđeg teksta bez navođenja izvora (uključujući Internet).
  • Parafraziranje bez reference - preuzimanje tuđeg teksta ili ideja, ali ne doslovno.
  • Citiranje izvan konteksta - osoba prepisuje ili parafrazira tekst, a onda ne citira precizno (http://www.rose.uzh.ch/download/Plagiat_unijournal_2006_4.pdf).