Zrinski Journal

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO – E4E
Znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP – E4E

International Journal of Education for Entrepreneurship

image02

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO – E4E

Znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

image03

Uvodnik

Poštovani čitatelji!

Pred Vama je znanstveno-stručni časopis koji je promijenio naziv iz Učenje za poduzetništvo u Obrazovanje za poduzetništvo. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Svrha časopisa je promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj časopisa je doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo.
Časopis Obrazovanje za poduzetništvo podržava regionalno i međunarodno usmjerenje i namijenjen je akademskoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici. Uredništvo prima isključivo prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku i to samo u elektroničkom obliku na adresu journal@zrinski.org. Časopis provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju preporuku o klasifikaciji i objavljivanju zaprimljenih radova.

Prva godina izlaženja: 2011
Godina izlaženja pod novim nazivom: 2014
Učestalost izlaženja (godišnje): 2
Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Odgojne znanosti;

ISSN 1849-7845 - tisak
ISSN 1849-661X - online

UDK: 33-37
KONTAKT: Obrazovanje za poduzetništvo, Selska cesta 119, HR-Zagreb, 10110
EMAIL: journal@zrinski.org
URL: www.journal.zrinski.org
IZDAVAČ: Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, HR - Zagreb


Zadnja publikacija

picture
OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO
EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP

Razlozi koji su Nakladnika naveli na ovaj projekt su, prije svega, značenje glavne teme kojom se časopis bavi te pružanje mogućnosti znanstvenicima i stručnjacima za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija...

Poziv za prijavu radova

Obrazovanje za poduzetništvo: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo poziva autore na slanje radova. Časopis Obrazovanje za poduzetništvo objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te povezanih tema. Svrha časopisa je promocija znanosti i struke u obrazovanju za poduzetništvo. Cilj časopisa je doprinos razvoju empirijskih, metodoloških, teorijskih i praktičnih spoznaja u području odgoja, učenja i obrazovanja za poduzetništvo te srodnih disciplina. Tematska orijentiranost časopisa je na društvenim znanostima s fokusom na ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje te disciplinama koja se bave odgojem, učenjem i obrazovanjem za poduzetništvo...
Više


Obrazovanje za poduzetništvo


client
client
client